Logo České společnosti průmyslové chemie

Česká společnost průmyslové chemie

Profesní organizace chemiků a chemických inženýrů
v českém chemickém průmyslu, vývoji i výzkumu

ČSPCH je vědecko-technická společnost se sídlem v Praze 1, Novotného lávka. Její tradice sahají až do roku 1870 a v současné době se hlásí k Českému svazu vědeckotechnických společností. Má více než 1000 členů. Společnost je nezisková, nevládní organizace a představuje „stavovský spolek“ inženýrů, chemiků a techniků.

banner_icct

Cíle a úkoly ČSPCH

Hlavní aktivity ČSPCH

Výhody členství v ČSPCH