Logo České společnosti průmyslové chemie

Přihláška členství

GDPR

Osobní údaje
Jméno:
Příjmení:
Tituly:
Datum narození:
Místo narození:
Adresa bydliště
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
Zaměstnavatel
Název:
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
Pracovní zařazení:
Kontakt
E-mail:
Přeji si, aby mi korespondence byla zasílána na adresu zaměstnavatele
Přeji si, aby mi korespondence byla zasílána na domácí adresu
Odesláním tohoto formuláře dávám najevo souhlas s vedením mých osobních dat v databázi ČSPCH.

Výňatek ze stanov Společnosti:
Individuální členství § 5 – 7
Individuálním členem může být každý občan ČR starší 18 let, členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením příspěvku. Členství zaniká oznámením o vystoupení, úmrtím, neplacením příspěvků, případně vyloučením.

Přihlášku je možno též vyplnit v listinné podobě a odeslat na adresu sekretariátu společnosti.