Logo České společnosti průmyslové chemie

Představenstvo České společnosti průmyslové chemie

Předseda
doc. Ing. Jaromír Lederer
Výzkumný ústav anorganické chemie a.s.
Záluží 1
436 70 Litvínov
tel.: 476 165 614
e-mail: jaromir.lederer(at)vuanch.cz
Místopředsedové
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Studentská 573
532 10 Pardubice
tel.: 466 037 294
e-mail: petr.kalenda(at)upce.cz
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA
Jistebník 242
742 82 Jistebník
tel: 602 519 992
e-mail: ixalubojacky(at)seznam.cz
Členové představenstva
Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D., EURING, EurChem
Výzkumný ústav anorganické chemie a.s.
Revoluční 84
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 309 243
e-mail: petr.antos(at)vuanch.cz, petr.antos(at)chemagazin.cz
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
VŠCHT Prah
Technická 5
166 28 Praha 6
tel: 220 443 769
e-mail: zdenek.belohlav(at)vscht.cz
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: 220 444 019
e-mail: karel.bouzek(at)vscht.cz
Ing. Ladislav Cvak, Ph.D.
TEVA Opava
Ostravská 29
747 70 Opava Komárov
tel.: 602 576 500
e-mail: ladislav.cvak(at)tevapharm.cz
prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc.
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Studentská 573
532 10 Pardubice
tel.: 466 037 111
e-mail: zdenek.cernosek(at)upce.cz
Ing. Jaroslav Hell, CSc.
Mimoňská 622/1
199 00 Praha 9
tel.: 732 850 309
e-mail: jhell@centrum.cz
doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov
tel.: 603 709 141
e-mail: tomas.herink(at)unipetrol.cz
Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D.
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: 220 444 046
e-mail: zdenek.hrdlicka(at)vscht.cz
Ing. Vladimír Jiřičný, CSc.
Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i.
Rozvojová 135
165 02 Praha 6 – Suchdol
tel.: 220 390 238
e-mail: jiricny(at)icpf.cas.cz
prof. Ing. Petr Mošner, Dr.
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Studentská 573
532 10 Pardubice
tel.: 466 037 159
e-mail: petr.mosner(at)upce.cz
Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.
DEZA a.s.
Masarykova 753
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 692 347
e-mail: j.obermajer(at)deza.cz
Ing. Pavel Valášek
PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24
750 02 Přerov
tel.: 581 252 500
e-mail: pavel.valasek(at)precheza.cz
Ing. Martin Veselý
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: 220 444 223
e-mail: e-mail: veselyr(at)vscht.cz
RNDr. Pavel Zachař, CSc.
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: 220 444 206
e-mail: pavel.zachar(at)vscht.cz
doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: 220 444 222
e-mail: petr.zamostny(at)vscht.cz
Revizní komise
Předseda
Ing. Roman Sívek, Ph.D.
DEZA, a.s.
Masarykova 753
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 692 361
e-mail: r.sivek(at)deza.cz
Členové
Ing. Luboš Knechtl
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Revoluční 1930/86
400 32 Ústí nad Labem
tel.: 602 180 606
e-mail: knechtl(at)spolchemie.cz
doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
Zdeňka Fibicha 1205
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 621 476, 777 692 430
e-mail: vymetal.jan(at)seznam.cz