Logo České společnosti průmyslové chemie

Archiv článků

Blýská se na lepší časy ve vývoji procesů?

Počátkem ledna 2008 schválilo představenstvo společnosti Unipetrol realizaci dvou investičních akcí, vybudování výrobny technického dicyklopentadienu a výrobny nehydrogenované frakce uhlovodíků C9. Kapacita výroby technického dicyklopentadienu bude 25 kt rok−1 ... celý článek

Tisková zpráva k pro jektu „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“

EU přijala v závěru loňského roku nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Toto nařízení se významně dotkne subjektů v chemickém průmyslu a v navazujících oborech ... celý článek